Introvit C-200 Oral (vitamiin), 100ml

Introvit-C-200 Orali kasutatakse C-vitamiini vaeguse korral.
C-vitamiin on tähtis antioksüdant, mis on vajalik osa füsioloogiliste funktsioonide toimimiseks. Vitamiin C võtab osa rakulisest hingamisest ja redoksprotsessidest, soodustab raua imendumist.
Kasutatakse stressiolukordades, mis on põhjustatud vaktsineerimisest, haigusest, transpordist, kõrgest niiskusest, kõrgest või kõikuvast temperatuurist.
Lisaks kasutatakse söödavahetuse leevendamiseks. Vitamiinide piisav tase tõstab loomad zootehnilis näitajaid: tiinestuvust, juurdekasvu, tagab noorloomade normaalse arengu.
Lihtne manustada joogiveega.

Loomaliigid: Veised, vasikad, kitsed, lambad, sead ja kodulinnud.

Manustamiseviis: Suukaudseks manustamiseks joogiveega.
Vasikad, kitsed, lambad: 1ml 40 kg kehamassi kohta 3-5 päeva järjest.
Veised: 1ml 80 kg kehamassi kohta 3-5 päeva järjest.
Sead, kodulinnud: 1 liiter 4000 liitri joogivee kohta 3-5 päeva järjest.

Säilitamistingimused: Hoida valguse eest kaitstult toatemperatuuril (kuni 25ºC). Avatuna säilib külmas (2-8ºC) 2 nädalat. Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist 24 tundi. Mitte kasutada pakendil märgitud kõlblikkuse aja möödudes! Kasutamata lahuse jäägid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Kõrvaltoimed: Soovituslike dooside korral ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.

Erihoiatused: Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pakend: 100 ml. Vajadusel küsi infot teiste suuruste kohta. 

Tootja: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS.